BT Content Slider

T3 Ledeč 2017

30.prosince si Pepa Zimmermann sezve do Ledče svoje kamarády na turnájek. Protože má kamarádů hodně, tak se hraje na tři hřiště a letos se sešlo 15 sestav.

Ledečské gymnázium má luxusní halu. Vejdou se tam hned tři hřiště vedle sebe. Sice těsně, ale vejdou. Turnaj pak pěkně odsýpá. Začínalo se v 10 a v 15:40 bylo odehráno. Systémem turnaje - 3 základní skupiny, 3 dopady, 2 hrané sety, 14ti členné play-off - prošel nejlépe tým Schody ve složení Ešner, Šimůnková a Otčenášek.

Výsledky níže.

Foto a Záznam.

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1