BT Content Slider

Zápis z konference ONS Kolín/Kutná Hora

Obsahem Zápisu je rovněž předběžné rozlosování OP družstev mužů ( na konci Zápisu ). Dnes by ještě mělo proběhnout jednání mezi STK ONS a zástupcem oddílu Velimi, ohledně startu tohoto družstva v soutěžním ročníku 2014.

 

 

( Čáslav, dne 28.února 2014 )

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ – KOOPTACE ČLENA VV ONS

 

Moderování Konference p. Rackovský. Přivítání delegátů ( zástupců ) oddílů.

 

Celkem se Konference ONS K.Hora a Kolín zúčastnilo 8 delegátů s hlasem rozhodujícím a 4 hosté.

 

Omluveni 3 delegáti ( Krakovany/ Radovesnice II, V. Chvalovice a Církvice ).

 

 

 

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI ONS A ZPRÁVA STK

 

Přečtení Zprávy o činnosti svazu a Zprávy STK za rok 2013 s předáním ocenění nejlepším družstvům i jednotlivcům za rok 2013. Krátce došlo i na vyhodnocení středočeských krajských soutěží mužů i mládeže.

 

 

 

3. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ONS 2013

 

Hospodář svazu seznámil všechny přítomné se Zprávou o hospodaření s údaji ke dni 31.12.2013. Revize v hospodaření svazu a jeho čerpání finančních prostředků proběhla bez zjištěných nedostatků se závěrem: příjmy svazu v roce 2013 činily celkem 7.050 Kč a výdaje pak byly rovněž na celkové částce 7.050 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2013, tak byl vyrovnaný. Celkem účet svazu disponuje s finanční hotovosti 6.720 Kč, ve které jsou také zahrnuty zůstatky finančních jistin jednotlivých oddílů sdružených v ONS K. Hora a Kolín. Zpráva o hospodaření

 

( viz. samostatná Příloha ).