Kalendář událostí

T3 Veteráni Čáslav
Přebor veteránů není povinný, ale
podmínkou startu účastníků je jejích rok narození 1979 a starší. Těchto
přeborů se mohou zúčastnit i hráči bez registrace u ONS Kutná Hora/Kolín
a rovněž družstva startující na „divokou kartu“ pořadatele.
Poznámka: Na základě zkušeností z předešlých let ( OP mládeže se konal
naposledy v roce 2011 ) jsou povinni případní zájemci nahlásit
závaznou účast ( telefonicky, elektronickou poštou ) a to do termínu
24.5.2019 na adresu řídícího orgánu akce p. Rackovský, viz Adresář
Zpravodaje bod 8. Podmínkou uskutečnění je přihláška alespoň dvou
oddílů. V opačném případě se přebor neuskuteční! Přihlášená družstva
budou včas informována. Pokud se akce uskuteční, proběhne podání
konkrétních přihlášek na přebory do 08.45 hod. v den jeho konání. Systém
určí pořadatel podle počtu přihlášek.